วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบูชาเทวดาประจำตัว ส่งผลอย่างไรบ้าง?

การบูชาเทวดาประจำตัว ส่งผลอย่างไรบ้าง?

เทวดาประจำตัว เป็นเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่เรื่องราวเหล่านี้ปรากฎมากมายในสังคมไทย เหล่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือปล่าว หากมีจริงเหล่าเทวดาเหล่านั้นเป็นใคร ? การบูชาเทวดาประจำตัว เทวดาประจำที่ส่งผลอย่างไรกับชีวิต

เทวดาประจำตัวคือใคร ?

เหล่าเทวดาประจำตัว อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หรืออาจจะเป็นผู้ที่เคยทำบุญร่วมกันมาก่อน หรือ อาจจะเป็นบุคคลในอดีตชาติที่เคยอยู่ด้วยกันมา พอมาถึงชาติปัจจุบันของเรา เขายังตามช่วยเหลือเราห่างๆตามกำลังบุญกำลังกรรมที่เราได้ทำในชาตินี้

การมีอยู่ของเทวดาประจำตัวของแต่ละท่าน การช่วยเหลือข้ามภาพนั้นก็สามารถเป็นไปได้ เหมือนมนุษย์ที่เก็บสัตว์จรจัดและพิการไปรักษา มนุษย์เป็นสัตว์ที่ภพภูมิสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานก็สามารถช่วยเหลือสัตว์ เทวดาก็สามารถช่วยเหลือมนุษย์เหมือนเฉกเช่นเดียวกัน

การบูชาเทวดาประจำตัวนั้นจะต้องมีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง


“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนกำเนิด มีกรรมเป็นเครื่องติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์เลวและประณีตแตกต่างกัน” เพราะเทวดานั้นจะสามารถดลจิตดลใจก็ต่อเมื่อมนุษย์คนนั้นๆเป็นคนมีบุญและกระทำแต่กรรมดีเท่านั้น หากมนุษย์ที่ทำชั่วผิดศีลแทบทุกข้อเทวดาไหนก็ไม่สามารถช่วยได้ครับ ต้องมีแรงบุญมาเสมอหรือใกล้เคียงกันจึงจะจูนกันติดเหมือนเรียนหนังสือในชั้นเดียวกัน

“เทวดานั้นไม่ชอบมาอยู่ใกล้มนุษย์ เพราะว่ากลิ่นสาบกิเลสที่มีในมนุษย์มีมากเกินไป ท่านจึงไม่อยากมาเข้าใกล้เหมือนคนที่ตกบ่อโคลนมาใหม่ๆ มาเจอกับคนที่เพิ่งอาบน้ำปะแป้ง หอมๆ มาใหม่ๆ แล้วต้องมาเจอกัน”

อีกเรื่องนี้ที่สำคัญมากคือ หากเราอยากจะรู้จักและเข้าใกล้เทวดาได้ และทำให้ท่านเข้าใกล้เราได้ก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้มีบุญมากเหมือนกับเทวดาที่ต้องมีบุญมากไปด้วย แม้ว่าจะยังเป็นไม่ได้ในทันทีแต่อย่างน้อยก็ต้องพยายามทำให้ใกล้เคียงความเป็นเทวดาให้มากที่สุด พอเราเป็นคนดีมีคุณธรรมที่ใกล้เคียงหรือเสมอพอกับท่าน ก็จะทำให้รู้จักกันได้ง่ายขึ้น

การที่พิธีสำคัญต่างๆ รวมถึงการที่ทุกครั้งก่อนสวดมนต์มีการอัญเชิญเทวดามาร่วมพิธีนั้น ที่มีบทคาคาชุมนุมเทวดานั้น  เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการวมผู้มีบุญบารมีมาสร้างบุญกุศลร่วมกัน จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น เป็นการวมพลังงานฝ่ายดี เหมือนกับรวมน้ำจากที่ต่างๆ การเป็นมหาสมุทรจะพัดพาไปที่ใดก็ร่มเย็นแล้วก็เกิดผลดี

ดังนั้นผู้ที่ต้องการบูชาเหล่าเทวดาประจำตัว เทวดาประจำที่จะต้องพึงกระทำดีเสมอ ปฎิบัติตัวเป็นคนดี รักษาศีล ปฎิบัติภาวนาอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าอาจจะเชื่อมบุญถึงกันไม่ติด หรือ สัมผัสกับเหล่าเทวดาไม่ได้ก็จริงแต่แรงบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับ

อ้างอิงบทความจาก
https://torthammarak.wordpress.com/2011/06/02/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น