วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บูชาพระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

บูชาพระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

พระแม่ลักษมีเป็นเทพฮินดูอีกองค์ที่ชาวไทยและชาวอินเดียนับถือกันมาก บางตำราพระแม่ลักษมีกับพระแม่โพสพเป็นองค์เดียวกัน เพราะองค์ท่านหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต คนไทยนิยมบูชาองค์พระแม่ลักษมีกับมากเพราะท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ยิ่งยุคสมัยนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองต้องการกำลังทางใจมาช่วยเสริมแต่งธุรกิจให้ไปข้างหน้า

พระแม่ลักษมี

การกำเนิดพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี มีกำเนิดจากฟองน้ำ ในคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทร ทำน้ำอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้ำ) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม) ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่ในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ และยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดา พระกามเทพ ด้วย

การบูชาพระแม่ลักษมี

บูชาพระแม่ลักษมีด้วยดอกไม้หอม ขนมที่ปราศจากไข่ไก่ ไม่ถวายอาหารคาวหรืออาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้ 

- โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (สามจบ)

- โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (สามจบ)

อ้างอิงข้อมูลและบทความจาก http://www.siamganesh.com/

การสวดมนต์ควรมีความตั้งใจจริง เวลาสวดตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นไม่วอกแวก หากทำเป็นประจำและสม่ำเสมอท่านจะได้รับการประทานพรจากองค์เทพเสมอๆ

ประสบการณ์การบูชาพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีคู่กับพระพิฆเนศ


คเณศลักษมี เป็นอีกปางหนึ่งที่คนนิยมบูชากันเพราะมีรูปมหาเทพทั้งสองพระองค์ทั้งพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีประทับคู่กัน คนนิยมบูชาเพราะเชื่อว่า การบูชาพระคเณศลักษมีจะเป็นทำให้ร่ำรวยและเอาชนะอุปสรรคที่มาขัดข้องไม่ให้กิจการงานค้าขายที่ทำได้สำเร็จ

พระคเณศลักษมี 

หาบูชาองค์พระแม่ลักษมีได้ที่ไหน ?


องค์พระแม่ลักษมีมีให้บูชาทั่วไปตามร้านขายสังฆภัณฑ์แต่องค์พระแม่ลักษมียังไม่ผ่านพิธีเบิกเนตร หากต้องการองค์พระแม่ที่ผ่านพิธีเบิกเนตรแล้วต้องหาตามแหล่งศูนย์พระเครื่องต่างๆ แนะนำให้ผู้ที่ทำพิธีเบิกเนตรควรเป็นพราหมณ์ที่ทำอย่างผู้รู้จริงและถูกต้อง ท่านจะได้ขอพรและบูชาได้อย่างมั่นใจและสบายใจมากขึ้น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น