วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบูชาพระแม่โพสพ

การบูชาพระแม่โพสพ

การบูชาพระแม่โพสพ มีตั้งแต่สมัยโบราณกาลเพราะมีความเชื่อที่ว่า บูชาท่านจะส่งผลให้ดินน้ำอุดมสมบูรณ์ ปลุกพืชเลี้ยงสัตว์งอกงามได้ผลกำไร ฝนตกต้องตามฤดูกาล อันที่จริงแล้วการบูชาพระแม่โพสพมีมากมายหลายชาติแต่ชื่อของพระแม่โพสพ

เทวดาประจำพืชพรรณธัญญาหารของชาติต่างๆ ในโลกมักเป็นเทวดาผู้หญิง คงเป็นเพราะข้าวเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีวิตให้เจริญเปรียบเหมือนมารดาที่เลี้ยงบุตร ประเทศไทยเราเรียกว่าแม่โพสพหรือเพี้ยนเป็น พสพ หรือ ประสพ ก็มี เข้าใจว่าโพสพเป็นคำเพี้ยนไปจากไพสพซึ่งเป็นเทพพิทักษ์ขุมทรัพย์ในดินหรือมาจากคำว่าไพสพราชซึ่งเป็นชื่อตราตำแหน่งดวงหนึ่งของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการของโบราณ

คาถาบูชาพระแม่โพสพ 

พระแม่โพสพเป็นเทพีประจำพืชพรรณ ซึ่งคนไทยหมายถึงต้นข้าว เพราะคนไทยนิยมกินข้าวเป็นอาหารหลัก และ คนไทยมีอาชีพทำเกษตรกรรมมากที่สุดในประเทศโดยเฉพาะการปลูกข้าว คนไทยนิยมกราบไหว้พระแม่โพสพเพื่อให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม ให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ พระแม่โพสพจึงมีความสำคัญมากๆต่อชาวนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำนานจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีพิธีบูชาพระแม่โพสพอยู่ตลอด

จุดธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า


โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ

หาพระบูชาพระแม่โพสพจากที่ไหนดี ?


พระบูชาพระแม่โพสพหาได้ง่ายมาก แต่ส่วนมากแล้วไม่ผ่านการเข้าพิธีปลุกเสกแต่อย่างใด ตามร้านขายสังฆภัณฑ์ร้านใหญ่ๆ หรือ หากต้องการบูชาองค์พระแม่โพสพที่มีขนาดเล็กเอาไว้บูชาคล้องคอ หายากพอสมควรครับ เพราะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นพระพุทธรูปปางดังๆ ท้าวเวสสุวรรณ หรือองค์เทพอื่นๆที่นิยมจัดสร้างมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น