วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทสวดขอขมากรรม กลับร้ายกลายเป็นดี

บทสวดขอขมากรรม กลับร้ายกลายเป็นดี

สำหรับผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ย่อมส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว บทสวดต่างๆที่มีในบทสวดมนต์ประจำวันนั้นดีทั้งสิ้นครับ บทสวดขอขมากรรมเป็นอีกบทสวดนึงที่นิยมสวดหลังจากสวดมนต์บทอื่นๆเสร็จแล้ว บทสวดมนต์ขอขมากรรมส่งผลด้านไหนกับชีวิตอย่างไร อานิสงค์ของการสวดบทนี้คืออะไร น่าสนใจไม่น้อยครับ

อานิสงค์ของบทสวดขอขมากรรม


บทสวดขอขมากรรมเป็นการสวดเพื่อขออโทษ ขอขมาแก่เจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยกระทำไว้ ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เมื่อสวดไปเรื่อยๆเจ้ากรรมนายเวรที่เคยอาฆาต พยาบาท จองเวร จะได้ผ่อนแรงอาฆาตไปได้มาก ถือว่าเป็นบทสวดดีๆที่แนะนำให้ทุกๆท่านที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วหรือไม่เคยได้สวดเลย ลองหันมาสวดดูบางทีอาจจะเกิดปาฎิหาริย์ในชีวิตก็อาจจะเป็นได้

สำหรับผู้ที่ติดขัดในชีวิต มีปัญหารุมเร้าเข้ามา ปัญหาหนักๆที่ยากจะแก้ไข ทั้งด้านครอบครัว การงาน การค้าขาย ความรัก สวดมนต์บทนี้อาจจะดีขึ้นครับ

บทสวดขอขมากรรม


“กายะกัมมัง  วะจีกัมมัง  มะโนกัมมัง   สัญจิจจะกัมมัง  อะสัญจิจจะกัมมัง        
ขะมันตุเม   อะโหสิกัมมัง  ภะวะตุ เม”

กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็น อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จเทอญ
                                                      “ นิพพานัง  ปัจจะโย  โหตุ”

ลองเอาบทสวดขอขมากรรมนี้ไปสวดดูนะครับ ทั้งดีและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ การสวดมนต์ภาวนาถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอยู่แล้ว หากทำแล้วดียิงขึ้นแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักและปฎิบัติตามก็จะยิ่งดีครับ

สามารถแชร์และส่งต่อบทความนี้ได้ครับ เป็นธรรมทานแก่ทุกท่านและร่วมอนุโมทบุญนี้ด้วยกันเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น