วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ชุดพระเครื่อง พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่

ชุดพระเครื่อง พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่


พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นพระสุปฎิปันโณกราบได้อย่างสนิทใจ หากท่านใดที่เคยได้ไปทำบุญที่วัดจะสามารถสัมผัสได้ พระสายกรรมฐานที่แนะนำให้ไปกราบอีกองค์ปัจจุบัน

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นพระป่ากรรมฐานที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง คำเทศนาและธรรมะของท่าน บางเรื่องได้ถูกรวบรวมพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นทานแก่คนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า หนังสือธรรมะของท่านบางเล่มได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากเมื่ออ่านแล้วเป็นที่ถูกจริตกับพุทธศาสนิกชนส่วนมาก

เช่น “การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ” ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อ่านและทำความเข้าใจในการทำบุญให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือ “เมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก” ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้นำเอาข้อธรรมไปพิจารณาให้แยบคายและฝึกหัดเพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาวะโลก ฯลฯ ปัจจุบันพระอาจารย์มีอายุ ๗๘ ปีแล้วครับ

ปัจจุบันถึงวัยของพระอาจารย์เปลี่ยนจะครบ ๘๐ ในอีก ๒ ปีข้างหน้า แต่กิจนิมนต์ก็ยังมีเข้ามาที่ท่านอย่างไม่หยุดหย่อน

ท่านว่าความปรารถนาของท่านคือการให้ญาติโยมทุกๆ คนมีความเข้าใจในธรรมะ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเมื่อมีคนมานิมนต์ท่านให้ไปเทศน์ที่ไหน จะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หากไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่านก็จะรับนิมนต์และเดินทางไปเทศน์ให้

ในส่วนของหนังสือธรรมะที่ท่านพิมพ์แจกเป็นทานนั้น ท่านมีความตั้งใจอยากให้ทุกคนสนใจอ่านหนังสือธรรมะ ท่านว่าถ้าใครอ่านและได้ลองปฏิบัติธรรมตามนั้นกันอย่างจริงจังแล้ว ท่านรับรองว่าชีวิตของพวกเขาก็จะมีแต่ความสุขแน่นอน


สำหรับผู้ที่ศรัทธาพระอาจารย์เปลี่ยน อยากได้วัตถุมงคลของท่านเป็นพุทธานุสติ ปกป้องคุ้มภัยตนเองและครอบครัว พระเครื่องชุดเล็กนี้ถือว่าเป็นชุดที่พระอาจารย์ได้เสก เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ทุกท่านที่ต้องการบูชาครอบครองครับ

>> อ่าน พระปิดตาจัมโบ้2 พระปิดตาปลดหนี้ พระอาจารย์เปลี่ยน <<


พระผงเตารีดพระอาจารย์เปลี่ยน เนื้อแดง ฝังเม็ดข้าวเปลือก 
>> อ่าน พระผงเตารีดพระอาจารย์เปลี่ยน พิมพ์ใหญ่ เนื้อแดง <<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น