วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

บทสวดมันตราเทพฮินดู

บทสวดมันตราเทพฮินดู

สำหรับผู้ที่ต้องการเพลงบทสวดเทพฮินดูต่างๆ เอาไว้เปิดฟังที่บ้าน ยังหาซื้อไม่ได้ เรามีบทสวดมากมายส่งตรงจากอินเดียบรรจุไฟล์เพลงไว้ใน CD,VDO  เป็นบทสวดมันตรา(Mantra) สามารถเปิดฟังในบ้านเสริมความเป็นมงคล หากใครบูชาองค์เทพฮินดูอยู่แล้วยิ่งดีมากๆครับ

มันตราคืออะไร?

มีคำกล่าวในคัมภีร์พระเวทย์ว่า “ คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษย์ “ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นผลมาจากการกำหนดจิต และแสดงผ่านออกมาทางการกระทำ หรือถูกกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียน  เหตุการณ์หรือการกระทำทุก ๆ อย่างล้วนมีจุดเริ่มมาจากความคิดทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามความคิดเพียงอย่างเดียวก็จะไ่ม่ส่งผลใด ๆ เลย ถ้าไม่มีการเปล่งวาจาประกอบออกมา
จากคำสอนในคัมภีร์พระเวทย์ และคำสอนในศาสนาฮินดู มันตรา หรือในภาษาไทยก็คือมนตรานั่นเอง มันตราจะเป็นตัวช่วยให้ทุกคนบรรลุจุดหมายในชีวิต  

แล้วมันตราคืออะไรกันแน่?  


มันตราก็คือพลังงานที่กำเนิดมาจากการเปล่งเสียงสวดท่องมนตราต่าง ๆ หรือการกล่าวคำใดซ้ำ ๆ กัน การกล่าวคำพูดอะไรก็ตาม จะก่อให้เกิดคลื่นเสียงซึ่งสั่นสะเทือน และเมื่อทำซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ร้อยรอบ คลื่นความสั่นสะเทือนนั้นก็จะก่อให้เกิดความหมาย และผลลัพธ์ที่เป็นไปตามคำสวด หรือคำพูดซ้ำ ๆ นั้น ๆ นี่เป็นตัวอย่าวหนึ่งของพลังงานที่แฝงมากับการสวดท่องมันตรา 
แต่การสวดท่องอย่างซ้ำ ๆ เพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณต้องมีความตั้งใจจริงด้วย  การสวดท่องซ้ำ ๆ บวกกับความตั้งใจที่แท้จริง จะทำให้เกิดพลังงานแฝงที่มีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดผลตามคำสวดดังกล่าวได้ ความตั้งใจจะเดินทางผ่านเสียงที่เปรียบเสมือนพาหนะของคำอธิษฐานที่จะสามารถบันดาลให้คำอธิษฐานทั้งหลายเป็นจริง  ถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายต่าง ๆ อีกมากมายของมันตราก็ตาม แต่บทสรุปที่คุณจะได้รับที่เหมือนกันก็คือ มันตราคือผลลัพธ์ของการสวดท่องมันตราตามจำนวนรอบที่กำหนดผสมกับความตั้งใจจริงและแรงอธิษฐาน  นั่นแหละคือผลลัพธ์แห่งมันตราอันศักดิ์สิทธิ์

การถวายขององค์มหาเทพเป็นสิ่งสำคัญแต่การสวดมันตรานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การสวดมันตราจะต้องมีความอดทนและใจเย็น ค่อยๆสวดค่อยๆทำอย่าได้รีบ หากใครยังจำมนตราไม่ได้ ให้ท่องจนขึ้นใจหรือฟังบ่อยๆจะค่อยจำได้เอง

การสวดมันตราไม่ใช่เรื่องที่จะทำเล่นๆผู้สวดจะต้องทำอย่างตั้งใจจริง ทำด้วยความศรัทธาถึงจะประสบผลสำเร็จ ได้รับพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น