วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

การบูชาศิวลึงค์ บูชาเพื่อสิ่งใด

การบูชาศิวลึงค์ บูชาเพื่อสิ่งใด

การบูชาศิวลึงค์เป็นการบูชาสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระศิวะ สำหรับในเมืองไทยปลัดขิกก็มีต้นกำเนิดมาจากศิวลึงค์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู

ในการนับถือพระศิวะนั้น มักมีการทำรูปสมมุติของพระองค์ด้วยการทำเป็นศิวะลึงค์ หรือสัญลักษณ์แห่งเพศชาย ด้วยเชื่อว่า พระศิวะ คือเทพเจ้าแห่งการรังสรรค์การกำเนิด (คติของไศวะนิกายนั้น การสร้างโลกของพระพรหมเป็นคำบัญชาของพระศิวะ)

ดังนั้น สัญลักษณ์สากลที่เป็นตัวแทนของพระองค์ที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็น แท่งศิวลึงค์ นั่นเอง ดังจะพบศิวลึงค์นี้ตามเทวสถานทั้งในยุคโบราณและยุคปัจจุบัน และเชื่อถือกันว่าศิวลึงค์นี้เป็นตัวแทนพระองค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลปาฏิหาริย์อำนวยอวยพรให้แก่ผู้ศรัทธา

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.siamganesh.com

การหาศิวลิงค์มาบูชาที่บ้าน

การหาศิวลึงค์มาบูชาที่บ้านนั้น หาได้ไม่ยากนัก ศิวลึงค์มีให้บูชาทั่วไปตามร้านขายสังคภัณฑ์หรือร้านที่เปิดให้บูชาองค์เทพฮินดูทั่วไป แต่การบูชาศิวลึงค์ให้ถูกวิธีนั้นคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดอยู่มาก เพราะเหตุความเข้าใจผิดๆและความเชื่อที่บอกกล่าวมาอย่างผิดๆ

การบูชาศิวลึงค์พอสังเขป

สรงด้วยน้ำนม (นมจืด) และ น้ำสะอาด เจิมด้วยผงแดงที่ใช้เจิมหน้าผาก เจิมลงไปบนแท่นศิวลึงก์ "โอม นมัส ศิวาย โอม นมัส ศิวาย โอม นมัส ศิวาย"

อำนาจของศิวลึงก์


ศิวลึงก์ หรือ ศิวลิงคัม ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้น โยคีแต่โบราณกล่าวว่า มันเกิดจากอำนาจของพระเป็นเจ้าบันดาล ผู้ได้มีไว้ย่อมถือว่าเป็นบุญลาภวาสนาของผู้นั้น อำนาจของศิวลึงค์หรือลิงคัมตามธรรมชาติมีอำนาจนานัปประการ มีพลังเหนือธรรมชาติ

ตามตำนานในเรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า อสูรชื่อ ตรีบุรำ เที่ยวเกะกะระรานชาวบ้าน จนเดือดร้อนไปทั้งสามโลก พระเป็นเจ้ามีบัญชาให้พระนารายณ์กำจัดเสีย แต่พระนารายณ์ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้ เพราะอสูรตรีบุรำทูลศิวลึงค์ไว้เหนือศีรษะของตน พระนารายณ์จึงใช้กลลวงไปชิงเอาศิวลึงค์มาจากอสูรเสียก่อน จากนั้นจึงสังหารได้

อำนาจของศิวลึงค์ตามกล่าวมานี้ ย่อมมีอำนาจในการพิทักษ์รักษาชีวิต มิให้ต้องด้วยสรรพาวุธทั้งหลายและปราศจากอันตรายทั้งปวง

ศิวลึงค์คือเครื่องหมายแห่งอำนาจและความสำเร็จ


น้อยคนที่จะรู้ว่า ในหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายธุรกิจ มีการนำเอาสัญลักษณ์ศิวลึงค์มาเป็นลัญลักษณ์ทางการค้า หรือตราแห่งเกียรติยศ อำนาจของศิวลึงค์ที่ถูกซ่อนไว้นี้แสดงถึงความเชื่อของนักบริหารธุรกิจ ที่เชื่อว่าศิวลึงก์จะสามารถสร้างความเจริญให้แก่องค์กรของตนได้ หรือเชื่อในอำนาจของศิวลึงค์ที่จะปกป้องคุ้มครอง และทำให้หน่วยงานของตนเป็นที่เกรงขาม มีอำนาจเหนือหน่วยงานอื่นและบุคคลทั้งหลายโดยทั่วไป มีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจของตน และนำมาซึ่งผลกำไรอันมหาศาล นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างสูงสุดของธุรกิจการงาน

เนื่องจากการบูชาศิวะลึงค์นั้น สำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดูย่อมเชื่อว่า เป็นการบูชาพระศิวะพระเป็นเจ้าของพวกเขา ดังนั้นการได้กราบไหวศิวะลึงก์นั้นเขาเชื่อว่าเป็นการได้บุญอย่างยิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น