วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ศรีจักรา ยันตรา ยันต์ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

ศรีจักรา ยันตรา ยันต์ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

ศรีจักรายันตราหรือยันต์ศรีจักรา เป็นยันต์ที่มีความหมายภายในตัวที่กว้างขวางและลึกมีอิทธิพลต่อหลายระนาบของมิติต่างๆเป็นทั้งการสื่อพลังงานจักวาลการสื่อพลังงานของเทพจนกระทั้งการเข้าถึงปรัชญาระดับสูง

จุดกึ่งกลางของพระยันต์นี้หมายถึงจุดเริ่มต้นของการแผ่ขยายพลังงานพลังงานที่แผ่ออกมามีลักษณะเป็นระลอกคลื่นขณะเดียวกันก็มีการดึงดูดพลังงานจากจักรวาลเข้ามาสู่ตัวเองการแผ่พลังงานและการดึงพลังงานจักวาลของศรัจักรานี้เป็นแบบเดียวกันกับกระบวนการหายใจเข้าออกของมนุษย์และเป็นปรากฎการดึงพลังงานเข้าออกของจักรภายในตัวคนเราด้วย


มีการทำวิจัยเกี่ยวกับยันต์นี้มากมายเกี่ยวกับผลลัพท์ต่างๆของการนำปริมาตรรูปทรงของยันต์ศรีจักรา การทดสอบโดยการใช้คลื่นกระทบก็ยังให้ค่าที่แปลกประหลาดยากที่วิทยาศาสตร์จะอธิบาย 

การแผ่พลังงานที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมซ้อนๆกันนั้นสามเหลี่ยมคือตัวแทนของเวลาทั้งสามอันได้แก่ อดีต ปัจจุบันอนาคตและภพทั้งสามคือกามเทพรูปภพและอรูปภพรวมไปถึงพลังงานอันรังสรรค์ของพระเป็นเจ้าอีกสามอย่างคือแสงน้ำและอากาศเมื่อแรกที่พลังงานจากจุดกึ่งกลางทำการแผ่ออกมากลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นหมายถึงคุณสมบัติแรกสามประการของพระเป็นเจ้าคือแสงน้ำและอากาศเมื่อเกิดแสงน้ำและอากาศขึ้นมาก็เกิดเป็นภพต่างๆที่มีความละเอียดต่างๆกันและเกิดเป็นเวลาต่างๆที่ต่างกันออกไปในแต่ละภพการแผ่นพลังงานของศรีจักราแผ่ไปในทิศหลักทั้งสี่คือเหนือใต้ออกตกและแผ่ไปในทิศทั้ง6คือด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาเบื้องบนและเบื้องล่างฐานบัวที่ซ้อนกันสองชั้นจาก8เป็น16แสดงให้เห็นถึงการขยายพลังงานที่คล้ายกับการแย้มของกลีบดอกบัวเป็นแบบทวีคูณและไม่มีที่สิ้นสุดตามแนวของศาสตร์แห่งโยคะ

นอกจากนั้นแล้วยังมีคาถาที่ใช้ในการสวดควบคู่กับการบูชาศรีจักรายันตรา หรือ ยันต์ศรีจักรา โดยมีความเชื่อที่ว่าหากสวดคาถาด้วยความตั้งมั่น ตั้งใจ แน่วแน่ คาถานี้จะทำให้สัมฤทธิ์ผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน เงินทอง สุขภาพ หรือ การเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตผู้สวด เพราะอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าพิศวงจากศาสตร์โบราณที่มีมาตั้งแต่ 3000 ปีที่ว่านี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น