วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

สมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อสิน วัดระหารใหญ่

สมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อสิน วัดระหารใหญ่

หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ อายุ 82 ปี อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ศิษย์ 3 เกจิครับ
หลวงพ่อเพ่ง วัดละหารใหญ่ (ลูกศิษย์สายหลวงปู่ศุข )
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงพ่อรัตน์ วัดหนองกะบอก สายแพะเมตตาที่โด่งดังมากที่สุดพระครูสุภัทราจารคุณ ( หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดละหารใหญ่ เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2471 ที่บ้านหัวทุ่ง หนองบัว อำเภอบ้านค่าย เป็นบุตรของพ่อเซี้ยะ คุณแม่จันทร์ สุขมาก แต่เล็กหลวงพ่อสินเป็นเด็กที่สนใจในการศึกษาทั้งภาษาไทยและธรรมะ โดยตามโยม บิดา มารดา มาวัดทุกวันพระ เมื่ออายุย่าง 7 ปี จึงเข้าเรียนภาษาไทย และภาษาขอมจากโรงเรียนประชาบาลละหารใหญ่ โดยมีหลวงพ่อเพ่ง สาสโน อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 8 ของวัดละหารใหญ่เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นครูสอน หลังจากหลวงพ่อสินเรียนจบตามหลักสูตรได้ออกมาช่วย พ่อ-แม่ ทำนา จนอายุครบ 20 ปี( 2492 ) ได้รับการเกณฑ์ทหารไปเป็นทหาร 2 ปี หลังปลดประจำการจึงได้ทำการอุปสมบทที่วัดละหารใหญ่ โดยมีพระครูวิจิตรธรรมานุวัติ ( หลวงพ่อลัด )วัดหนองกระบอกเป็นพระอุปัชฌา หลวงพ่อเพ่ง สาสโน วัดละหารใหญ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเกลี้ยง ธัมมถีโย เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ภัททาจาโร
หลวงพ่อสิน เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ควบคู่กับตำราพุทธาคมหลวงปู่สังข์เฒ่า ของดีคู่วัด ได้รับการครอบครูจากหลวงพ่อเพ่ง สาสโน วัดละหารใหญ่ เรียนจนจบตามที่ท่านได้ศึกษามาจากหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า จากนั้นจึงข้ามน้ำไปเรียนต่อและฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาไปเรียนวิชากับหลวงปู่ทิม หลังจากฉันเพลแล้ว หลวงปู่ทิมท่านให้คาถาบทหนึ่ง ต้องท่องให้ขึ้นใจ จึงจะเพิ่มเติมได้ ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ทิม 8 ปี

เมื่อถึง พ.ศ. 2508 หลวงพ่อเพ่งมรณภาพ ทายกทายิกา จึงเสนอแต่งตั้งให้หลวงพ่อสินเป็นเจ้าอาวาส ปกครองและพัฒนาวัดจนเจริญใกล้เคียงกับวัดอื่นๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2521 ได้รับฐานานุกรมเป็นพระใบฎีกาสิน วันที่ 5 ธันวาคม 2525 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่พระครูสุภัททาจารคุณ ( พรรษา 31 อายุ 54 ปี ) 23 กรกฏาคม 2539 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองบัวและเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ด้านการปฎิบัติตน ท่านเป็นพระสมถะ เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกวัด การทำวัตรเช้า – เย็น ในระหว่างพรรษา ท่านจะปฎิบัติตลอด เพราะท่านถือว่านี่คือกิจของสงฆ์ ที่ต้องปฎิบัติในพรรษา ปฏิปทา อัธยาศัยในการต้อนรับ พุทธศาสนิกชนที่มากราบ และให้ช่วยในเรื่องต่างๆ ท่านทำให้ด้วยความเมตตา เรียกว่าใครมาพบท่านจะไม่มีความผิดหวัง หลวงพ่อจะอนุเคราะห์ตามที่ศิษย์ร้องขอ การเจิมรถ การเสดาะเคราะห์ ต่อชะตา ถวายสังฆทาน ท่นทำให้อย่างเต็มใจ แม้การไปเริ่มพิธี พุทธภิเษกวัตถุมงคลต่างๆหากท่านไม่อาพาธจะรับนิมนต์ ไปทำให้

วัตถุมงคลของวัดละหารใหญ่หลายๆอย่างของหลวงพ่อสิน ท่านจะอธิษฐานจิตเดี่ยว เช่นเดียวกับหลวงพ่อสาครวัดหนองกรับ เพราะทั้งสองรูปถือว่าเมื่อได้ศึกษาจากครู – อาจารย์มาแล้ว ก็น่าจะทำบ้างตามตำราที่เรียนมา ท่านถือว่าดีไม่ดีก็รู้กัน ดังก็ดังไปเลย จึงมีผู้เล่าขานอยู่เนืองๆว่ารุ่นนั้นยิงไม่ออก รุ่นนี้ยิงไม่ถูก รุ่นนั้นแขวนองค์เดียวรถตกถนนพลิกคว่ำ 3-4 ทอดไม่เป็นอะไร เจิมรถออกใหม่ ปลอดภัย ค้าขายดี ผีเข้าอาราธนาเหรียญหลวงพ่อสินทำน้ำมนต์ไล่ผีได้ เป็นเรื่อง ที่บอกต่อๆกัน มา ที่รู้อย่างเดียวว่าพริกยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดฉันใด ก็คงเหมือนหลวงพ่อสินวัดละหารใหญ่

สมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อสิน วัดระหารใหญ่ เป็นพระสมเด็จอีกรุ่นที่น่าเก็บน่าใช้ พระใช้มวลสารที่หายากและมีราคาแพงมาจัดสร้าง โดยเนื้อหามวลสารที่สำคัญในการสร้างพระชุดนี้คือ ผงลูกอมผงพระเก่าของหลวงปู่ทิม โดยหลวงพ่อสินท่านได้ทำพิธีบดผงให้เป็นมวลสารสำคัญสำหรับสร้างพระชุดนี้ด้วยนอกจากมวลสารที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังได้สรรหาว่าน ๑๐๘ มงคลเมตตามหานิยมเพื่อเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการสร้างพระชุดนี้ เช่น ว่านมหาเสน่ห์และว่านเสน่ห์จันทร์ทั้งหลายรวมว่านมหาเศรษฐี ว่านนางกวักเมตตาค้าขาย ว่านคุ้มครองปกป้องคุ้มภัย ว่านมงคล มหาโชค มหาลาภ ผงเกสรบัวหลวง บัวสัตตบุษย์ บัวสัตตบรรณ บัวนิลอุบล ผงกาฝากเกาะติดไม้มงคลทั้งหลายผงแก่นรสกไม้และไม้มงคลอีกมากมาย และผงเกสรดอกไม้ ๑๐๘ สิ่งมงคลทั้งหมดนี้ บดเป็นผงรวมยอดมวลสารมงคลเมตตามหานิยมของหลวงพ่อสิน ภทฺทาจาโร วัดละหารใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น