วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเศรษฐีนวะโกฎิ รุ่นยอดฉัตร ปี 2553 หลวงปู่บัว

พระเศรษฐีนวะโกฎิ รุ่นยอดฉัตร ปี 2553 หลวงปู่บัว


ในยุคเศรษฐกิจไม่ดี ยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้..
หลายท่าน ขยันหมั่นเพียร อุตส่าห์ทำมาหากิน อย่างเต็มที่...
แต่บางครั้ง บุญมี แต่ กรรมบัง..

ของลี้ลับ พลังอำนาจของกรรม ยังให้ผลอยู่..
จึงทำให้ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ จะหายังไงก็ไม่รวย...

เรื่องราวแบบนี้มีอยู่จริงครับ

โบราณจารย์ผู้รอบรู้ในสรรพวิชา ท่านจึงพยายมหาเคล็ดวิชามาแก้
เพื่อช่วยให้ กรรม ไม่ไปบดบัง บุญ..

เพื่อทำให้บุญ ทำให้กรรมดี ที่เคยสร้างไว้ ให้ผลโดยเร็ว..

เพราะทุกคนเกิดมา ต้องมีบุญนำมาเกิดอยู่แล้ว
และบุญที่เคยสร้างไว้ ในภพชาติเก่าๆ ก็มากมาย
นึกภาพแค่ ผ้าป่า กฐิน การให้ทาน การถือศีล ของเราในชาตินี้ ก็เยอะแยะมากมายแล้วครับ

แต่ทำไม เราถึงยังไม่ได้รับผลบุญนั้น
ทั้งๆที่ ศาสนาพุทธ ท่านก็ยืนยันชัดเจนว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ จะต้องได้รับผลของกรรมนั้น แน่นนอน..

ต้องอย่าลืมว่า ในชาติหนึ่งๆ เช่นชาตินี้..เราก็ไม่ได้ทำแต่กรรมดี..
แต่ยังมีกรรมไม่ดี กรรมที่เป็นอกุศล อีกมากมายเช่นกัน

กรรมเหล่านี้ หากมีกำลังมาก ก็จะคอยตัดรอน ให้บุญที่เราเคยสร้างไว้ ยังไม่ให้ผลในตอนนี้...

..
...
พระโบราณจารย์ ผู้รอบรู้ ท่านจึงหาเคล็ดวิชา เพื่อช่วยสานุศิษย์ ให้ลืมตาอ้าปากได้..
ด้วยการสร้าง วัตถุมงคล ในรูปแบบต่างๆขึ้นมา..

พระเศรษฐีนวโกฏิ ท่านนำเอาพระพักตร์(ใบหน้า) ของพระพุทธเจ้า ๙ หน้า มาเป็นประธาน
เหตุที่ต้องมีถึง ๙ หน้า ก็เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงมหาเศรษฐีผู้ทรงคุณธรรม
ที่มีชีวิตในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ ๙ ท่าน มารวมกันบนองค์พระ ๑ องค์...

เพื่อนำเอาเคล็ดความมั่งคั่งร่ำรวยของท่านเศรษฐีทั้ง ๙
ผนวกกับ กำลังคุณธรรมอันเต็มเปี่ยมของท่านเหล่านั้น
ประกอบกับต้องมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกขอบารมีจากอัครมหาเศรษฐีทั้ง ๙ โดยพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณธณรม

จึงไม่น่าแปลกเลย ที่บ่อยครั้ง จะมีผู้รู้ สร้างเศรษฐีนวโกฏิขึ้น..

ท่านเจ้าคุณอุบาลีคณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ยอดพระมหาเถระ ผู้ปฏิบัติกรรมฐานตราบชั่วชีวิต
ท่านก็ได้นำเอาเคล็ดวิชานี้ สร้างเศรษฐีนวโกฏิขึ้น
พร้อมกับได้นิพนธ์รจนา (แต่ง) พระคาถาบูชาเศรษฐีนวโกฏิขึ้นด้วย..(ตามที่แสดงไว้ด้านบน)

หากมาดูพระเกจิยุคปัจจุบัน หลวงปู่แผ้ว ปวโร กำกลังสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิ องค์ใหญ่ให้คนได้กราบไหว้บูชา..

..
..
และยังมีอีกหลายคณาจารย์ครับ ที่ได้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิไว้..
..
...
....
มูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก ก็เป็นที่แรกๆ ที่ได้สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิตามเคล็ดวิชาเหล่านี้ไว้เช่นกัน...
โดยได้รวบรวมชนวนมวลสารสายหลวงปู่ทิม อันมีชนวนพระกริ่งชินบัญชร และผงพรายกุมาร เป็นต้น
มาหล่อหลอม รวมกันจนเกิดเป็นรุปหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกฏิขึ้น..
ขั้นตอนการสร้าง และอธิษฐานจิตปลุกเสก เป็นไปอย่างพิถีพิถัน ตามตำรา

จึงทำให้เกิดประสบการณ์แก่ผู้นำไปใช้ นำไปบูชา เกิดโชคลาภสักการะ
เงินทองมีใช้คล่องแคล่ว...ไม่ขาดมือ..

จึงเป็นของดี ที่น่าใช้น่าบูชาอีกอย่างหนึ่ง..


โบราณจารย์ ท่านกล่าวไว้ว่า ในวันพญาวัน (ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕)
ผู้ใดได้บูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ จะร่ำรวยสมปราถนา อยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี..

การบูชาต้องนำดอกไม้ขาว ๙ กระทง (ดอกมะลิ) ข้าวตอก ๙ กระทง
อาหารคาว ๙ อย่าง อาหารหวาน ๙ อย่าง
ธูป ๙ ดอก เทียน ๙ เล่ม
จุดบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ ด้วยพระคาถาบูชาเศรษฐีนวโกฏิ ๙ จบครั้งพุทธกาลมีมหาเศรษฐีที่มีเงินมีทอง มีทรัพย์สมบัตินับร้อยๆโกฏิ อยู่หลายท่าน แต่มีอยู่ ๙ ท่าน ที่ปราวนาตัวเป็นโยมอุปฐากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่าน... เสียสละทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะสละเงินทำบุญมากมายเท่าใด เงินทองก็ไหลมาเทมาตอบแทนอย่างทันตาเห็น เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานและท่านอัครมหาเศรษฐีสิ้นบุญ ปราชญ์โบราณนึกถึงพระคุณของท่านเหล่านี้จึงได้ประชุมเห็นพ้องกัน... จัดสร้างรูปที่ระลึกของพวกท่านไว้
         
ครั้งใดที่เจริญพระพุทธมนต์ กราบไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ก็ขอให้นึกถึงอัครมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านนี้ด้วย เพื่อที่จะมิให้หลงลืม จึงพิจารณาสร้างพระพุทธรูปให้มี ๙ พระพักตรอยู่ในองค์เดียวกัน แต่ละพระพักตร ก็คือพระพักตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ เพื่อให้รำลึกถึง มหาอุบาสก,อุบาสิกา ทั้ง ๙ ท่าน จึงสร้างพระพักตรให้มี ๙ หน้าเรียก พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ”
         
สมัยท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคณูปรมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ท่านได้สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิจากไม้มงคลต่างๆ ๙ ชนิด พร้อมกับรจนาคำสวดบูชาไว้ด้วยเรียกว่าพระคาถามหาเศรษฐีนวโกฏิ
           
“อิทธิญาโณ” สนใจเรื่องนี้ จึงศึกษาค้นคว้า ก็ได้รับคำแนะนำจากนักแสดงและนักค้นคว้าเรื่องเครื่องรางของขลังรุ่นพี่ที่รักและนับถือกัน คือ คุณถวัลย์ คีรีวัตร ได้นำตำราและเคล็ดลับในการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิมาให้พร้อมทั้งบอกว่า “มึงสร้างของขึ้น ... อาจารย์เทพ (สาริกบุตร) บอกให้ลองทำดู ในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ “ เมื่อ ๒๔ ปีล่วงมาแล้ว และมหาเศรษฐีนวโกฏิที่ผมสร้างขึ้นทั้งองค์เล็กห้อยคอและองค์ใหญ่ (บูชา) เพื่อหาเงินเข้ามูลนิธิหลวงปู่ทิมอิสริโก ก็ดังขึ้นจริงๆ มีผู้นำไปใช้แล้วย้อนกลับมาบูชาเพิ่มไปอีกหลายรายก็มี, ดังไปถึงอเมริกาด้วย, ผู้ที่นำไปใช้เกือบทุกรายยังมีชีวิตอยู่ทุกท่านจะยืนยันได้ และหลายท่านก็บอกกันต่อไปจนมีหลายสำนักทำขึ้นมาบ้าง โดยลอกรูปแบบแนวคิดตลอดจนพระคาถามหาเศรษฐีไปจากของผม เพราะพระคาถามหาเศรษฐีครั้งแรกที่ผมแจกไปมีผู้พิมพ์มาให้ฟรีๆ เพราะมีประสบการณ์จากพระมหาเศรษฐีนวโกฏิที่ใช้ได้ผล พิมพ์มาให้แจกประมาณ ๑๐,๐๐๐ แผ่นเป็นพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ลอยองค์ เนื้อนวะโลหะแก่เงิน...
ใต้ฐานอุดผงพุทธคุณผสมผงพรายกุมาร โรยพลอยเสกหลวงปู่ทิมและตะไบพระกริ่ง

สร้างเมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมีหลวงปู่บัว ถามโก ปลุกเสกเดี่ยว พร้อมพระขุนแผนรุ่นยอดฉัตร..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น