วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รูปหล่อพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เนื้อเงิน

รูปหล่อพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เนื้อเงิน

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1888 เนื่องจากพญาผายู หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานกู่ของพญาคำฟู ซึ่งเป็นพระราชบิดาตามธรรมเนียมของกษัตริย์ แต่เดิมนั้นเรียกว่าวัดเชียงพระ และเพราะว่ามีตลาดกลางเวียง (ตลาดลี) อยู่หน้าวัด ชื่อตลาดจึงกลายเป็นตลาดลีเชียงพระ และวัดเองก็ถูกเรียกว่าเป็นวัดลีเชียงพระ (วัดตลาดเมือง) ไปด้วย จนเมื่อได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐาน จึงนำชื่อของพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้มาตั้งเป็นชื่อวัดคือวัดพระพุทธสิหิงค์ เมื่อเรียกบ่อยๆเข้า จึงมีการตัดคำและกลืนเสียง จนกลายเป็นวัดพระสิงห์ ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2483 แล้ว จึงได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งแต่นั้นมา)

เมื่อพูดถึงวัดพระสิงห์ สิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงคือ ”พระพุทธสิหิงค์” หรือ “พระสิงห์” ตามที่ชาวเชียงใหม่เรียกกัน ฉันเองก็เช่นกัน พระพุทธสิหิงค์ในวิหารลายคำนั้นเป็นสิ่งที่ฉันเห็นมาแต่เล็กจนโต เรียกว่ารู้จักตั้งแต่ยังไม่รู้ประวัติจนกระทั่งได้อ่านเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องตำนานการสร้างพระพุทธสิหิงค์ในปี พ.ศ. 700 ที่ลังกาทวีป จนกระทั่งถึงเรื่องราวของการเดินทางอันยาวนานและยาวไกลของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ แต่จะอย่างไรก็ตามแต่ สิ่งที่รับรู้มาตลอดเวลาสำหรับฉันคือ พระพุทธสิหิงค์ในวิหารลายคำนั้น คือพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ทุกๆ ปีในประเพณีวันสงกรานต์ แม่จะพาฉันไปสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพราะชาวเชียงใหม่จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานบนรถบุษบก แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา

สมัยก่อนนับถือเคารพพระพุทธสิหิงค์มาก...ได้เห็นองค์ท่านเพียงปีละครั้งในเทศกาลสงกรานต์ เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณะงดงามจำลองมาจากพระพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้า...และเชื่อว่าองค์พระพุทธสิหิงค์มีเทพชั้นสูงที่มีบารมีมาก คุ้มครอง ดูแลอยู่ตลอดมา 

ดังนั้น เมื่ออัญเชิญท่านมาเป็นประธานในพิธี และได้สรงน้ำอบน้ำปรุง น้ำหอม องค์พระก็จะเป็นสิริมงคลยิ่ง คงจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวกลับบ้าน...อีกทั้งยังเชื่อกันว่า ด้วยบารมีแห่งพระพุทธคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะขจัดปัดเป่า ชำระล้างสิ่งไม่ดีต่างๆ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น